Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.03.2017 Obwieszczenie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Książkach o zasadach i terminie losowania numerów dla list Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Obwieszczenie z dnia 16 marca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zarządzenie nr 17 w sprawie ogłoszenia konsultacji. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zapytanie ofertowe – Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego o frakcji od 0 – 31,5 mm w ilości 1000 ton na bieżący remont dróg gminnych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Statystyczne Badania Ankietowe Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Obwieszczenie z dnia 14.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Zarządzenie nr 16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Zarządzenie nr 15 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Książki w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Zarządzenie nr 14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Informacja o terminach wydawania żywności 15-16 marzec 2017r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z dnia 7 marca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Książki na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Życzenia na Dzień Kobiet Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach Szczegóły
Akty prawne 06.03.2017 Uchwała nr XXVII/190/17 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Książkach na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2017 Uchwała nr XXVII/189/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Książki. Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »