Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2016 Zarządzenie nr 75 w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Łopatki, Zaskocz stanowiących własność Mienia Gminy Książki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2016 r. dla OSP i Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Łopatki, Zaskocz, obręb geodezyjny Książki stanowiący własność Mienia Komunalnego Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie z dnia 27.09.2016 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 80/2016 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Informacja dotycząca pomocy żywnościowej Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książki za I półrocze 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Zarządzenie nr 73 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zarządzenie nr 72 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Książki na 2017 rok i ustalenia materiałów planistycznych oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zaproszenie na spotkanie dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Obwieszczenie z dnia 22.09.2016 Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 71 w sprawie ogłoszenia konsultacji Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała nr XXII/138/16 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała nr XXII/137/16 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kulturowy Kościół pw. Św. Marii Magdaleny” w Łopatkach. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała nr XXII/136/16 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kulturowy Osieczek. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała nr XXII/135/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2016-2027. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała nr XXII/134/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Informacja o przedłużeniu okresu składania wniosków – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Szczegóły
Artykuł 20.09.2016 Informacja o możliwości korzystania ze świadczeń POZ w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Obwieszczenie z dnia 14.09.2016 Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Informacja o zmianie godziny rozpoczęcia Zebrania Wiejskiego w Zaskoczu Szczegóły
Artykuł 08.09.2016 Informacja o przedłużeniu okresu składania wniosków – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Szczegóły
Artykuł 08.09.2016 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie nr 70 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw. Szczegóły
« 1 2 3 5 6 »