Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.08.2016 Informacje ogólne – POPŻ Podprogram 2016 Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja – składanie wniosków – POPŻ Podprogram 2016 Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2016 r. dla OSP i Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Obwieszczenie z dnia 25.08.2016 Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 79/2016 Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 65 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Postanowienie z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego „Osieczek II” (działki 546/5 i 546/4) w miejscowości Osieczek gm. Książki. Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Kultura Na Widoku Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2016/2017. Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2016/2017. Szczegóły
Artykuł 18.08.2016 Zarządzenie Nr 64 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Modernizacja drogi gminnej nr 070434C w Bliznie Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy. Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Informacja o szkoleniu dotyczącym zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Zarządzenie Nr 63 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 09.08.2016 Zarządzenie Nr 61 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 09.08.2016 Informacja o wyłączeniu wody 10.08.2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 Ostrzeżenie pogodowe na dzień 05.08.2016 r. Szczegóły
Artykuł 04.08.2016 Dożynki Gminno-Powiatowe Szczegóły
Artykuł 04.08.2016 Informacja dotycząca bezpańskich psów i kotów Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Informacje dotyczące wniosku o przyznanie stypendium szkolnego Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Zarządzenie Nr 59 w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Łopatki, Zaskocz, Książki stanowiących własność Mienia Gminy Książki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Łopatki, Zaskocz, obręb geodezyjny Książki stanowiący własność Mienia Komunalnego Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Obwieszczenie z dnia 01.08.2016 Szczegóły
« 1 2 3 4 »