Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.01.2017 Apel o właczenie się w kampanię – Bezpieczny i Aktywny Senior Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 XXVI Sesja Rady Gminy przełożona na dzień 23 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Szkolenie chemizacyjne Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie nr 1 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2017 – 2028. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Komunikat o zmianach kwoty przychodu miesięcznego lub innych oraz ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Informacja dotycząca przebudowy drogi gminnej w miejscowości Książki – Łopatki Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zmiany dotyczące zezwoleń na wycinkę drzew Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 KOMUNIKAT – Orange Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Zawiadomienie o warsztatach kulinarnych Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Informacja o terminach wydawania żywności Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Komunikat dotyczący przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym z okresu zimowego Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Zapytanie Ofertowe – Likwidacja barier architektonicznych w Szkole w Książkach. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Informacja dotycząca zmiany kryterium dochodowego Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Zarządzenie nr 103 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Książki i jej jednostkach budżetowych Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Obwieszczenie z dnia 30.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Protokół otwarcia ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2017 Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 11 12 »