Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2017 Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Sprawozdania za IV kwartał Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Książkach i ustalenia jej regulaminu. Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Informacja dotycząca bezpłatnych porad pokrzywdzonym przestępstwami Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Obwieszczenie z dnia 21.02.2017r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z dnia 15 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 21-27 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Informacja o terminach wydawania żywności 14-15 lutego 2017r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Książki w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Książkach. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Obwieszczenie z dnia 08.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych. Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Zarządzenie nr 6 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2011 Kierownika GOPS w Książkach z dnia 19.12.2011 r. Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Zarządzenie nr 1 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2016 Kierownika GOPS w Książkach z dnia 18.04.2016 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Książkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Książkach zarządzonych na dzień 20 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Zarządzenie nr 17/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Zarządzenie nr 4 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacja o wyłączeniu wody 31.01.2017 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z rozbudową i przebudową Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »