Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2016 Ostrzeżenie o zatruciach po spożyciu podrobionego alkoholu Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Debata społeczna z cyklu „Razem dbamy o bezpieczeństwo” Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Informacja dotycząca wydawania pomocy żywnościowej Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Projekt „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Informacja dotycząca polisy ubezpieczenia dzieci. Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Informacja o dezynfekcji wody Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Wniosek o dostęp do informacji publicznej z 07.10.2016 Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Informacja o dezynfekcji wody Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 18-21 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2016 Informacja o dezynfekcji wody Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Informacja o dezynfekcji wody Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Informacja o dofinansowaniu zadań z zakresu termomodernizacji i OZE Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Informacja o uruchomieniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Zarządzenie nr 78 w sprawie zaciągnięcia długo terminowej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Zarządzenie nr 77 w sprawie powołania Komisji do udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Zarządzenie nr 76 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Zarządzenie nr 75 w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Łopatki, Zaskocz stanowiących własność Mienia Gminy Książki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2016 r. dla OSP i Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Łopatki, Zaskocz, obręb geodezyjny Książki stanowiący własność Mienia Komunalnego Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie z dnia 27.09.2016 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 80/2016 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Informacja dotycząca pomocy żywnościowej Szczegóły
« 1 2 3 5 6 »