Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2016 Zarządzenie nr 10 zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników GOPS w Książkach zmienionego zarządzeniem nr 2 z dnia 11 czerwca 2012 r. i zarządzeniem nr 2 z dnia 1 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Zarządzenie nr 89 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/161/16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskocz. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/160/16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Książki. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/159/16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osieczek. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/158/16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łopatki. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/157/16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczuplinki. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/156/16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brudzawki. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/155/16 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blizienko. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/154/16 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Blizno. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/153/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/152/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/151/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Książki Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/150/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2016-2028. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/149/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/148/16 w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/147/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/146/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i informacji o lasach od osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/145/16 w sprawie opłaty targowej. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/144/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała nr XXIV/143/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Książki Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Zarządzenie nr 88 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2016 r. dla OSP i Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Zarządzenie nr 87 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Informacja dotycząca posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Informacja dot. obowiązywania od 1.12.2016r. nowych kwot przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Szczegóły
« 1 2 3 8 9 »