Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2018 Informacja dotycząca oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – ujemne skutki przezimowania w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Zaproszenie na uroczystą mszę świętą w hołdzie Ofiarom poległym w czasie II Wojny Światowej w piaskowni w Książkach i innych miejscach walki i męczeństwa Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Zaproszenie na uroczystości patriotyczno-religijne Łopatki Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa KSIĄŻKI, które odbędzie się 03 lipca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Informacja o wyłączeniu wody 01.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Informacja dla rolników dotycząca zagrożenia kleszczami. Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Życzenia Wielkanocne Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zapytanie ofertowe – Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego o frakcji od 0 – 31,5 mm w ilości 1000 ton na bieżący remont dróg gminnych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Statystyczne Badania Ankietowe Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Życzenia na Dzień Kobiet Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Harmonogram zebrań wiejskich Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Informacja dla hodowców drobiu o zagrożeniu wprowadzenia wirusa HPAI do stada Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z dnia 15 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 21-27 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Książki w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Książkach. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Książkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Książkach zarządzonych na dzień 20 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Zarządzenie nr 17/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach. Szczegóły