Decyzje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2018 Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Decyzja z dnia 09.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na budowę stacji paliw płynnych i LPG, budynku obsługi stacji i samoobsługowej dwustanowiskowej myjni samochodowej Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo-Blizno od km 1+340 do km 2+582″ Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z rozbudową i przebudową Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Książki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły