Formularz B

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2018 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 43-44/2018 Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zgoda na wycinkę drzew 2-42/2018 Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 1/2018 Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Zgoda na wycinkę drzew 41-47/2017 Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 40/2017 Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 39/2017 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zgoda na wycinkę drzew 32-38/2017 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Postanowienie stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 31/2017 Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Decyzja celu publicznego 30/2017 Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Postanowienie nakładające konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 29/2017 Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Zgoda na wycinkę drzew 28/2017 Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 27/2017 Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Zgoda na wycinkę drzew 4-26/2017 Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 3/2017 Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 Zgoda na wycinkę drzew 80A, 81-122/2016 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 80/2016 Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 79/2016 Szczegóły