Formularz E

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.07.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko i opracowanie ekofizjograficzne 1/2018 Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2/2017 Szczegóły