Zarządzenia GOPS

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2018 Zarządzenie nr 4 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 3 Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Zarządzenie nr 2 Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Zarządzenie nr 1 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zarządzenie nr 5 w sprawie nadania Kodeksu etyki pracowników GOPS w Książkach Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2011 Kierownika GOPS w Książkach z dnia 19.12.2011 r. Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Zarządzenie nr 1 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2016 Kierownika GOPS w Książkach z dnia 18.04.2016 r. Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Zarządzenie nr 13 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych GOPS w Książkach Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Zarządzenie nr 12 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Zarządzenie nr 10 zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników GOPS w Książkach zmienionego zarządzeniem nr 2 z dnia 11 czerwca 2012 r. i zarządzeniem nr 2 z dnia 1 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia regulaminu Świetlicy Środowiskowej działającej w strukturze GOPS w Książkach. Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Zarządzenie Nr 7 Szczegóły