Konsultacje Społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2018 Zaproszenie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami i podmiotami, realizującymi zadania publiczne w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Konsultacje w sprawie Projektu Strategii Rozwoju Gminy Książki na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Zaproszenie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami i podmiotami, realizującymi zadania publiczne w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zaproszenie na spotkanie dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 Konsultacje społeczne – projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły