KRUS

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2018 Informacja dla rolników dot. zmian w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji. Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Informacja dla rolników dot. instrukcji nowych wysokości kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Informacja dla rolników dot. zmiany wysokości jednorazowego odszkodowania. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Informacja dla rolników dot. zeznań podatkowych i Komunikatu MRiRW. Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Informacja dla rolników dot. turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Informacja dla rolników dot. rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Informacja dla rolników dot. wymiaru składek w II kw. 2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Informacja dla rolników dot. waloryzacji świadczeń Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Informacja dla rolników dotycząca wypadków Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Informacja dla rolników dot. rozliczenia Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Informacja dla rolników dotycząca zasad potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Informacji dla rolników dotycząca rozliczenia podatku dochodowego emeryta i rencisty za 2017r. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Informacja dla rolników dotycząca wcześniejszej emerytury oraz zasiłku chorobowego Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Informacja dotycząca zmiany wysokości kwot przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu Świadczeń emerytalno-rentowych. Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Informacja dot. ubezpieczeń dzieci oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Informacja dotycząca częściowej emerytury rolniczej Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Informacja o pomocy związanej ze stratami po przejściu wichur i nawałnic Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Informacja o próbach wyłudzenia środków pieniężnych od Rolników Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Informacja Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy dotycząca składania wniosków o emeryturę rolniczą w związku ze zmianą wieku emerytalnego Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych oraz kwoty granicznej Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 List Prezesa KRUS do rolników i ich dzieci. Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Informacja dla rolników dotycząca terminu złożenia oświadczenia/zaświadczenia o rocznej kwocie podatku dochodowego Szczegóły