Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książki za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książki za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Program Ochrony Środowiska Gminy Książki na lata 2017 – 2020 Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Usuwaniu wyrobów zawierających azbest w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA ZWIĄZANEGO Z UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KSIĄŻKI Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii Szczegóły