Ogłoszenie

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2017 Informacja dotycząca projektu – Odnawialne źródła energii w Gminie Książki Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Wykaz w sprawie przeznaczenia na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Książkach Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy. Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Uwaga Maturzyści !!!!! LGD Ziemia Wąbrzeska ogłasza nabór stypendystów do programu stypendiów pomostowych na rok 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Ogłoszenie o wycofaniu wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Zmiana godzin otwarcia Gabinetu Lekarskiego w SGZOZ w Książkach Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa KSIĄŻKI, które odbędzie się 03 lipca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Książki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Książkach Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Szkolenia – afrykański pomór świń oraz rolniczy handel detaliczny Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Książkach Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do wprowadzenia w 2017 roku w Gminie Książki Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Szkolenie chemizacyjne Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy. Szczegóły