Pliki do pobrania

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.04.2018 Wzory dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Wzór wniosku – zwrot podatku akcyzowego Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym położonym w Gminie Książki, spowodowanych wymarznięciem upraw ozimych. Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Podatki (rolny, leśny i od nieruchomości) Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Wniosek – dodatek energetyczny. Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Wniosek o przyłącze wody. Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym Szczegóły