Anulowane

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.05.2018 Dostawa kruszywa kamiennego łamanego o granulacji 0 – 63 mm w ilości 2000 ton wraz z rozładunkiem poprzez usypanie warstw kruszywa na odcinkach dróg na terenie Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Przetarg – Dostawa kruszywa kamiennego łamanego o granulacji 0 – 63 mm w ilości 2000 ton wraz z rozładunkiem poprzez usypanie warstw kruszywa na odcinkach dróg na terenie Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Przetarg – Modernizacja drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Przetarg – Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki Szczegóły