Otwarte

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2018 Przetarg – Dostawa paliw płynnych dla Gminy Książki i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Przetarg – Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 708.236,85 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Przetarg – Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki Szczegóły