Otwarte

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.12.2017 Przetarg – Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Przetarg – Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów z terenu gminy Książki Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Przetarg – Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 708.236,85 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Przetarg – Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Przetarg – Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki Szczegóły