Rozstrzygnięte

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.06.2018 Przetarg – Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.958.499,69 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Przetarg – Modernizacja drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Przetarg – Dostawa paliw płynnych dla Gminy Książki i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Przetarg – Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Przetarg – Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów z terenu gminy Książki Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Przetarg – Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 708.236,85 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Przetarg – Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Przetarg – Dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z dnia 7 marca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2016/2017. Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2016/2017. Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Modernizacja drogi gminnej nr 070434C w Bliznie Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki – Łopatki Szczegóły