Zamknięte

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.06.2018 Przetarg – Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.958.499,69 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Przetarg – Modernizacja drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Przetarg – Dostawa paliw płynnych dla Gminy Książki i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Przetarg – Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 708.236,85 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z dnia 15 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Łopatki, Zaskocz, obręb geodezyjny Książki stanowiący własność Mienia Komunalnego Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Łopatki, Zaskocz, obręb geodezyjny Książki stanowiący własność Mienia Komunalnego Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Renowacja studni głębinowej nr 1 znajdującej się w SUW w Książkach. Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Gimnazjum w Książkach do szkół w roku szkolnym 2016/2017. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Przetarg – Dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2016/2017 Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Przetarg – Przebudowa drogi gminnej nr 070456C – ul. Spacerowa w Książkach Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Przetarg – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki – Łopatki Szczegóły
Przetargi 01.07.2016 Przetarg – Budowa dwóch przyłączy wodociągowych oraz punktu ujęcia wody dla samochodów straży pożarnych z terenu gminy Książki Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Przetarg – Modernizacja drogi gminnej nr 070434C w Bliznie Szczegóły