Sprawozdawczość Budżetowa 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2017 Opinia RIO w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Książki sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Wykonanie budżetu za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Sprawozdania za IV kwartał Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Opinia RIO w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2017 rok Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Sprawozdania za III kwartał Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książki za I półrocze 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Sprawozdania za II kwartał Szczegóły