Sprawozdawczość Budżetowa 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2018 Opinia RIO w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Książki sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 23 w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Wykonanie budżetu za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Opinia RIO w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2018 rok Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Sprawozdania za IV kwartał Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Książki. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Sprawozdania za III kwartał Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książki za I półrocze 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Zarządzenie nr 53 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Sprawozdania za II kwartał Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Sprawozdania za I kwartał Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Zarządzenie nr 22 w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2017 – 2028. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Książki. Szczegóły