Wybory uzupełniające do Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2017 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Uchwała nr 5/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku kart do głosowania Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Uchwała nr 4/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Książkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Książkach o zasadach i terminie losowania numerów dla list Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Książkach o pełnionych dyżurach. Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Postanowienie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Książkach Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Książki w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Książkach. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Książkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Książkach zarządzonych na dzień 20 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Zarządzenie nr 17/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach. Szczegóły