Zapytania ofertowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.11.2017 Zapytanie ofertowe – „Remont ( wymiana) rurociągu o średnicy 300 mm odprowadzającego wody popłuczne z SUW Książki” Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Unieważnienie zapytania ofertowego na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Zapytanie Ofertowe – Budowa rurociągu o średnicy 300 mm odprowadzającego wody popłuczne z SUW Książki Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Zapytanie Ofertowe – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie Ofertowe – dowóz uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Gimnazjum w Książkach do szkół w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zapytanie ofertowe – Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego o frakcji od 0 – 31,5 mm w ilości 1000 ton na bieżący remont dróg gminnych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Zapytanie Ofertowe – Likwidacja barier architektonicznych w Szkole w Książkach. Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 Zapytanie Ofertowe – Likwidacja barier architektonicznych w Szkole w Książkach. Szczegóły