Zarządzenia rok 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2017 Zarządzenie nr 105 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Zarządzenie nr 104 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Zarządzenie nr 103 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zarządzenie nr 102 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparci ich funkcjonowania” Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zarządzenie nr 101 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zarządzenie nr 100 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zarządzenie nr 99 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Zarządzenie Nr 98 w sprawie ogłoszenia konsultacji Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Zarządzenie nr 97 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Zarządzenie nr 96 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie nr 95 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2024. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie nr 94 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Zarządzenie nr 93 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzących przez Gminę Książki w przypadku ich nieobecności. Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zarządzenie nr 92 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów z terenu Gminy Książki” Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zarządzenie nr 91 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki” Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zarządzenie nr 90 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zarządzenie nr 89 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Zarządzenie nr 88 w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje. Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Zarządzenie nr 87 w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST. Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Zarządzenie nr 86 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Zarządzenie nr 85 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Zarządzenie nr 84 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 Zarządzenie nr 83 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 Zarządzenie nr 82 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Zarządzenie nr 81 w sprawie ogłoszenia konsultacji Szczegóły