Zarządzenia rok 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2017 Zarządzenie nr 75 w sprawie udziału Gminy Książki w ćwiczeniu wojewódzkim WISŁA-17. Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Zarządzenie nr 73 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Zarządzenie nr 72 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze W Urzędzie Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 Zarządzenie nr 70 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Zarządzenie nr 69 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Zarządzenie nr 68 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Zarządzenie nr 67 w sprawie powołania Komisji do udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zarządzenie nr 66 w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 64 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Zarządzenie nr 63 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Zarządzenie nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych oświatowych, świetlic wiejskich oraz pomieszczeń straży pożarnej Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Zarządzenie nr 60 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Książki na 2018 rok i ustalenia materiałów planistycznych oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zarządzenie nr 61 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki”. Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie nr 59 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie nr 58 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Zarządzenie nr 57 w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zarządzenie nr 56 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Zarządzenie nr 55 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Zarządzenie nr 54 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Książkach Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Zarządzenie nr 53 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Zarządzenie nr 51 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Zarządzenie nr 52 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły