Zarządzenia rok 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2018 Zarządzenie nr 114 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Zarządzenie nr 113 w sprawie układu wykonawczego do budżetu na 2018 r. dla jednostek pomocniczych Gminy, OSP, Organu Wykonawczego Gminy Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Zarządzenie nr 112 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Zarządzenie nr 111 w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego na czas oznaczony do 3 lat w miejscowości Książki stanowiącego własność Mienia Komunalnego Gminy Książki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zarządzenie nr 110 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zarządzenie nr 109 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Zarządzenie nr 108 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Zarządzenie nr 107 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Zarządzenie nr 106 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zarządzenie nr 105 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Zarządzenie nr 104 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Zarządzenie nr 103 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zarządzenie nr 102 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparci ich funkcjonowania” Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zarządzenie nr 101 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zarządzenie nr 100 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zarządzenie nr 99 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Zarządzenie Nr 98 w sprawie ogłoszenia konsultacji Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Zarządzenie nr 97 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Zarządzenie nr 96 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie nr 95 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2024. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie nr 94 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Zarządzenie nr 93 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzących przez Gminę Książki w przypadku ich nieobecności. Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zarządzenie nr 92 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów z terenu Gminy Książki” Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zarządzenie nr 91 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki” Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zarządzenie nr 90 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły