Nowe informacje

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2018 Informacja o wyłączeniu wody w dniach 26-27.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Ogłoszenie dotyczące wymiany wodomierzy z dnia 21.03.2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Informacja o wyłączeniu wody w dniach 22-23.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie nr 17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Informacja o terminach wydawania żywności – 28 marca 2018r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Informacja o wyłączeniu wody w dniach 22-23.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Ogłoszenie dotyczące wymiany wodomierzy z dnia 20.03.2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Wiosna bez pneumokoków Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Informacja dotycząca usług Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W TORUNIU W SPRAWIE ZMIANY LICZBY URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Książki. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Kampania Profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018“ Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Przestrzeganie zasad bioasekuracji – materiały pomocnicze Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zapytanie ofertowe na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki”. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Ogłoszenie dotyczące wymiany wodomierzy Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Informacja o wyłączeniu wody w dniach 15-16.03.2017r. oraz 19-21.03.2018r. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Konsultacje w sprawie Projektu Strategii Rozwoju Gminy Książki na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 14 w sprawie ogłoszenia konsultacji Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki”. Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Informacja dla rolników dot. wymiaru składek w II kw. 2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Zarządzenie nr 12 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Książki w roku 2018. Szczegóły
« 1 2 3 33 34 »