Nowe informacje

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 48 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2018 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 47 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Komunikat dotyczący systemów alarmowania Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – SEKRETARZ SZKOŁY Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLIII/285/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 NABÓR NA POŁĄCZONE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY KSIĄŻKI ORAZ W KSIĘGOWOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W KSIĄŻKACH Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Przebudowa drogi powiatowej Książki – Wąbrzeźno przez Łopatki Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie nr 46 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowo z dnia 10.07.2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zarządzenie nr 45 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Książki za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zarządzenie nr 43 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2026 Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zarządzenie nr 42 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zarządzenie nr 41 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2018 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni” Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Zarządzenie nr 44 w sprawie udzielania przez Gminę Książki zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/284/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Książki za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/283/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/282/18 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Książkach Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/281/18 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Szczuplinkach Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/280/18 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/279/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/278/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Książki Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLII/277/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2026 Szczegóły
« 1 2 3 40 41 »