Nowe informacje

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2017 Zezwolenie na wycinkę drzew 30-36/2017 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zgoda na wycinkę drzew 32-38/2017 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Postanowienie stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 31/2017 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 24 – 27 października 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Informacja dotycząca odbioru sadzonek drzew. Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Zarządzenie nr 75 w sprawie udziału Gminy Książki w ćwiczeniu wojewódzkim WISŁA-17. Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Zarządzenie nr 73 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Zarządzenie nr 72 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Informacja o możliwości korzystania z usług Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Akademia Wspierania Rodziny I Pieczy Zastępczej Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Zaproszenie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami i podmiotami, realizującymi zadania publiczne w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Informacja dot. ubezpieczeń dzieci oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze W Urzędzie Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Szkolenie nt. „Wysoce zjadliwa grypa ptaków – sytuacja epizootyczna, zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących drób” Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/222/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Książki z Powiatem Wąbrzeskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662, tj. na długości 6,522 km” będącego zadaniem własnym Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/221/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/220/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała nr XXXIII/219/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 Zarządzenie nr 70 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu Szczegóły
« 1 2 3 24 25 »