Nowe informacje

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.12.2017 Alarmy Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zarządzenie nr 105 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Boże Narodzenie Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Informacja o terminach wydawania żywności – 14-15 grudnia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Informacja dotycząca projektu – Odnawialne źródła energii w Gminie Książki Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Zarządzenie nr 104 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Zarządzenie nr 103 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Informacja dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Przetarg – Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zaproszenie na Konwencję ONZ Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zarządzenie nr 102 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparci ich funkcjonowania” Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zarządzenie nr 101 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Informacja dotycząca szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – deszcz nawalny w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Informacja dotycząca zmiany wysokości kwot przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu Świadczeń emerytalno-rentowych. Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Wykaz w sprawie przeznaczenia na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Książki Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Prognoza pogody na 48 godzin Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 05 – 11 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 NIE dla czadu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Ankieta na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książki na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/238/17 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Książki na lata 2018 – 2021. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/237/17 w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała nr XXXV/236/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
« 1 2 3 28 29 »