Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.

Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Euro Innowacje sp. z o.o. (Lider), Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie (Partner wiodący), Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie, Urzędem Miasta w Kowalewie Pomorskim, Urzędem  Gminy Dębowa Łąka, Urzędem Gminy Książki.

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.

Sprawy administracyjne jakie można załatwić w Urzędzie Gminy Książki nie wychodząc z domu?

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz uzyskać/złożyć:
– decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
– deklarację na podatek leśny
– deklarację na podatek od nieruchomości
– deklarację na podatek od środków transportowych
– deklarację na podatek rolny
– deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
– informację w sprawie podatku leśnego
– informację w sprawie podatku od nieruchomości
– informację w sprawie podatku rolnego
– oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
– podział nieruchomości (zabudowane i niezabudowane)
– stypendium szkolne
– oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
– informację dotyczącą ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
– wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym
– wniosek o umorzenie, odroczenie, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, od nieruchomości, leśny)
– zwrot opłaty skarbowej
– wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych na drodze kupna
– zezwolenie na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót
– zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
– zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
– zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
– zwrot nadpłaty w podatkach
– nadanie numery porządkowego budynku

Jak założyć Profil Zaufany?

Aby uzyskać Profil Zaufany należy założyć konto użytkownika na platformie

ePUAP (www.epuap.gov.pl), wypełnić oraz wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnie w ciągu 14 dni musisz udać się z dowodem lub paszportem do jednego z Urzędów pełniących rolę Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany.

 

Gdzie można założyć Profil Zaufany?

UWAGA! Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego są czynne w godzinach pracy Urzędów.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>