Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-19 12:12:47 Zarządzenie nr 48 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2018 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
2 2018-07-19 12:11:09 Zarządzenie nr 47 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 Szczegóły
3 2018-07-19 11:45:32 Komunikat dotyczący systemów alarmowania Szczegóły
4 2018-07-18 13:56:56 Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem Szczegóły
5 2018-07-17 13:51:47 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - SEKRETARZ SZKOŁY Szczegóły
6 2018-07-12 14:08:41 Uchwała nr XLIII/285/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
7 2018-07-12 13:58:14 NABÓR NA POŁĄCZONE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY KSIĄŻKI ORAZ W KSIĘGOWOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W KSIĄŻKACH Szczegóły
8 2018-07-12 13:19:35 Przebudowa drogi powiatowej Książki - Wąbrzeźno przez Łopatki W dniu 12 lica 2018 r. Rada Gminy w Książkach  podjęła uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego. Pomoc finansowa udzielona będzie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem… Szczegóły
9 2018-07-12 07:42:40 Zarządzenie nr 46 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. Szczegóły
10 2018-07-11 13:15:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowo z dnia 10.07.2018 r. Szczegóły
11 2018-07-10 12:56:35 Zarządzenie nr 45 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Książki za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) Szczegóły
12 2018-07-10 07:30:09 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. Szczegóły
13 2018-07-09 10:58:29 Zarządzenie nr 43 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2026 Szczegóły
14 2018-07-09 10:57:09 Zarządzenie nr 42 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. Szczegóły
15 2018-07-09 10:53:35 Zarządzenie nr 41 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2018 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
16 2018-07-06 13:20:07 Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni" Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Przysieku zaprasza na festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni", który odbędzie się 8 września w Przysieku. Szczegóły
17 2018-07-06 12:49:27 Zarządzenie nr 44 w sprawie udzielania przez Gminę Książki zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Szczegóły
18 2018-07-05 09:58:47 Uchwała nr XLII/284/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Książki za 2017 rok Szczegóły
19 2018-07-05 09:58:33 Uchwała nr XLII/283/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Szczegóły
20 2018-07-05 09:58:17 Uchwała nr XLII/282/18 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Książkach Szczegóły
21 2018-07-05 09:58:02 Uchwała nr XLII/281/18 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Szczuplinkach Szczegóły
22 2018-07-05 09:57:48 Uchwała nr XLII/280/18 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Szczegóły
23 2018-07-05 09:57:33 Uchwała nr XLII/279/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
24 2018-07-05 09:56:46 Uchwała nr XLII/278/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Książki Szczegóły
25 2018-07-05 09:56:33 Uchwała nr XLII/277/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2026 Szczegóły
« 1 2 3 4 39 40 41 »