Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-23 07:59:39 Informacja o wyłączeniu wody w dniach 26-27.03.2017 r. Szczegóły
2 2018-03-21 14:37:48 Ogłoszenie dotyczące wymiany wodomierzy z dnia 21.03.2018 r. Szczegóły
3 2018-03-21 14:36:47 Informacja o wyłączeniu wody w dniach 22-23.03.2017 r. Szczegóły
4 2018-03-21 12:16:55 Informacja o Sesji Rady Gminy która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. I  N  F  O  R  M  A  C  J  A Uprzejmie informuję, że  w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 12 00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach… Szczegóły
5 2018-03-21 12:09:31 Zarządzenie nr 17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Szczegóły
6 2018-03-20 13:23:43 Informacja o terminach wydawania żywności – 28 marca 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że w dniach 27 marca 2018r. w godzinach od 12.00 – 13:00 do 16.00 (w zależności od transportu) 28 marca 2018r. w godzinach… Szczegóły
7 2018-03-20 13:18:36 Informacja o wyłączeniu wody w dniach 22-23.03.2017 r. Szczegóły
8 2018-03-20 13:16:34 Ogłoszenie dotyczące wymiany wodomierzy z dnia 20.03.2018 r. Szczegóły
9 2018-03-20 12:39:21 Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
10 2018-03-20 12:36:22 Wiosna bez pneumokoków Szczegóły
11 2018-03-19 10:25:12 Informacja dotycząca usług Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Informacja Wójta Gminy Książki        Wójt Gminy Książki informuje, że w okresie od 01.04.2018 r. – do dnia 26.06.2018 r. mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, zlokalizowanej… Szczegóły
12 2018-03-19 09:32:00 INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W TORUNIU W SPRAWIE ZMIANY LICZBY URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Szczegóły
13 2018-03-19 07:22:16 Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Książki. Szczegóły
14 2018-03-15 14:52:39 Kampania Profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018“ Książki, dnia 15.03.2018r.   Kampania Profilaktyczna „  Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 “ Gmina Książki przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej   „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 “. Hasło tegorocznej edycji brzmi „AUTOPORTRET.… Szczegóły
15 2018-03-15 08:10:00 Przestrzeganie zasad bioasekuracji - materiały pomocnicze Szczegóły
16 2018-03-14 14:46:23 Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu Szczegóły
17 2018-03-14 13:40:51 Zapytanie ofertowe na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki". Gmina Książki informuje, że na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl., zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki. Szczegóły
18 2018-03-12 14:41:07 Zarządzenie nr 15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 Szczegóły
19 2018-03-12 14:32:11 Ogłoszenie dotyczące wymiany wodomierzy Szczegóły
20 2018-03-12 14:29:21 Informacja o wyłączeniu wody w dniach 15-16.03.2017r. oraz 19-21.03.2018r. Szczegóły
21 2018-03-12 13:53:27 Konsultacje w sprawie Projektu Strategii Rozwoju Gminy Książki na lata 2018-2028 Szczegóły
22 2018-03-12 09:11:25 Zarządzenie nr 14 w sprawie ogłoszenia konsultacji Szczegóły
23 2018-03-12 09:09:54 Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki". Szczegóły
24 2018-03-09 12:24:42 Informacja dla rolników dot. wymiaru składek w II kw. 2018 r. Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2018 r. W Monitorze Polskim z 08.03.2018 r., poz. 273, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 05.03.2018 r. w sprawie wysokości… Szczegóły
25 2018-03-08 13:14:00 Zarządzenie nr 12 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Książki w roku 2018. Szczegóły
« 1 2 3 4 32 33 34 »