Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-17 13:36:43 Zezwolenie na wycinkę drzew 30-36/2017 Szczegóły
2 2017-10-17 13:34:38 Zgoda na wycinkę drzew 32-38/2017 Szczegóły
3 2017-10-17 13:32:45 Postanowienie stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 31/2017 Szczegóły
4 2017-10-17 12:57:17 Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 24 – 27 października 2017 r. Szczegóły
5 2017-10-17 09:35:42 Informacja dotycząca odbioru sadzonek drzew. Szczegóły
6 2017-10-16 14:49:19 Zarządzenie nr 75 w sprawie udziału Gminy Książki w ćwiczeniu wojewódzkim WISŁA-17. Szczegóły
7 2017-10-16 14:47:34 Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
8 2017-10-16 11:08:10 Zarządzenie nr 73 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
9 2017-10-16 08:27:11 Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r. Szczegóły
10 2017-10-13 12:55:03 Zarządzenie nr 72 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
11 2017-10-13 12:52:23 Informacja o możliwości korzystania z usług Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Szczegóły
12 2017-10-13 08:45:20 Akademia Wspierania Rodziny I Pieczy Zastępczej Szczegóły
13 2017-10-12 14:13:05 Zaproszenie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami i podmiotami, realizującymi zadania publiczne w 2018 r. Szczegóły
14 2017-10-12 11:31:25 Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze Szczegóły
15 2017-10-11 12:30:33 Informacja dot. ubezpieczeń dzieci oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych Szczegóły
16 2017-10-11 12:22:45 Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 roku Szczegóły
17 2017-10-11 07:55:31 Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze W Urzędzie Gminy Książki Szczegóły
18 2017-10-11 07:40:29 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
19 2017-10-10 07:35:12 Szkolenie nt. "Wysoce zjadliwa grypa ptaków - sytuacja epizootyczna, zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących drób" Szczegóły
20 2017-10-09 08:14:39 Uchwała nr XXXIII/222/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Książki z Powiatem Wąbrzeskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662, tj. na długości 6,522 km” będącego zadaniem własnym Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegóły
21 2017-10-09 08:12:42 Uchwała nr XXXIII/221/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo Szczegóły
22 2017-10-09 08:12:06 Uchwała nr XXXIII/220/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024 Szczegóły
23 2017-10-09 08:11:33 Uchwała nr XXXIII/219/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Szczegóły
24 2017-10-09 07:59:43 Zarządzenie nr 70 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
25 2017-10-05 14:32:32 Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu Szczegóły
« 1 2 3 4 23 24 25 »