Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-15 11:03:37 Alarmy Szczegóły
2 2017-12-13 14:04:48 Zarządzenie nr 105 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
3 2017-12-13 08:17:41 Boże Narodzenie Szczegóły
4 2017-12-13 07:46:52 Informacja o terminach wydawania żywności – 14-15 grudnia 2017r. Szczegóły
5 2017-12-12 13:45:21 Informacja dotycząca projektu - Odnawialne źródła energii w Gminie Książki Szczegóły
6 2017-12-08 10:19:41 Zarządzenie nr 104 w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2017 r. dla OSP, Organu Wykonawczego Gminy i jednostek pomocniczych Szczegóły
7 2017-12-07 14:20:57 Zarządzenie nr 103 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
8 2017-12-06 09:50:33 Informacja dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania na rok szkolny 2017/2018 I N F O R M A C J A Wnioski o dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w… Szczegóły
9 2017-12-04 14:50:14 Przetarg - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania Ogłoszenie nr 626826-N-2017 z dnia 2017-12-04 r. Gmina Książki: Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe… Szczegóły
10 2017-12-04 12:13:25 Zaproszenie na Konwencję ONZ Książki, dn. 01.12.2017 r.  ZAPROSZENIE  Urząd Gminy w Książkach we współpracy z Fundacją Arkadia w Toruniu w ramach projektu: "Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie Kujawsko -Pomorskim" Zapraszają… Szczegóły
11 2017-12-04 10:43:22 Zarządzenie nr 102 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparci ich funkcjonowania" Szczegóły
12 2017-12-04 10:38:35 Zarządzenie nr 101 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. Szczegóły
13 2017-12-04 08:44:34 Informacja dotycząca szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - deszcz nawalny w 2017 r. Szczegóły
14 2017-12-04 07:06:38 Informacja dotycząca zmiany wysokości kwot przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu Świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów… Szczegóły
15 2017-12-01 14:53:58 Wykaz w sprawie przeznaczenia na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Książki Szczegóły
16 2017-12-01 13:59:09 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
17 2017-11-30 13:42:49 Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu Szczegóły
18 2017-11-30 11:53:59 Prognoza pogody na 48 godzin Szczegóły
19 2017-11-30 08:05:57 Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 05 – 11 grudnia 2017 r. Szczegóły
20 2017-11-30 07:59:40 NIE dla czadu Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz… Szczegóły
21 2017-11-29 13:06:52 Ankieta na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książki na lata 2014-2020 Ankieta na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książki na lata 2014-2020 Szczegóły
22 2017-11-29 12:49:16 Bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące Szczegóły
23 2017-11-29 11:38:29 Uchwała nr XXXV/238/17 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Książki na lata 2018 – 2021. Szczegóły
24 2017-11-29 11:37:23 Uchwała nr XXXV/237/17 w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Szczegóły
25 2017-11-29 11:36:21 Uchwała nr XXXV/236/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Książki. Szczegóły
« 1 2 3 4 27 28 29 »