Aktualności

Zapytanie ofertowe – Dostawa nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Przetarg – Zakup biletów miesięcznych uprawniających dzieci i uczniów SP i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach w roku szkolnym 2021/2022 do korzystania z usług przewozu oferowanych przez Wykonawcę
Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych, na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Książki
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Szczuplinki, Łopatki, Książki i Brudzawki stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Książki
XXVIII Sesja Rady Gminy – Raporty głosowań
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Zapytanie ofertowe – Dostawa nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Przetarg – Słoneczne moduły fotoelektryczne
Wnioski o 300+ do ZUS
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Książki przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Konsultacje zmiany rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych
INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2021 roku na terenie Gminy Książki
Wspieraj seniora
DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINy
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
ASF – afrykański pomór świń
 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PROGRAM 500 PLUS
Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych
Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim
 NAGRANIA SESJI RADY GMINY
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
HARMONOGRAM – Kalendarz wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Książki w 2021 roku

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>